Studie: Open up museums

Open Up var et banebrytende prosjekt i Storbritannia som så på hvordan museumssektoren kunne arbeide for å tiltrekke seg et mer mangfoldig publikum. Prosjektet så på 12 museer som allerede hadde klart å gjøre endringer for å kunne finne svaret på hva som virker og ikke, og hva som kjennetegner kulturorganisasjoner som tiltrekker seg et mer variert publikum. Prosjektet så ikke bare på flerkultur, men også på andre faktorer som f.eks. alder. Alle resultatene fra studien, inkludert flere nyttige verktøy kan du laste ned gratis fra nettsiden deres: Open Up Museums