Studie: Not for the likes of you

Not for the likes of you var en stor nasjonal studie på kulturarranøgrer og mangfold i England, gjort på oppdrag fra det britiske kulturrådet i 2013. Fokuset for studien var å se på hvordan kulturarranøgrer kan bli mer tilgjengelige for et bredt publikum, gjennom å endre tankesett og handlinger. Studen så på 32 ulike kulturorganisasjoner og viste at de som lykkes i sitt mangfoldsarbeid har en del fellestrekk.

Resultatene kan lastes ned gratis, og inkluderer to dokumenter:
Dokument A: Hvordan nå ut til et bredere publikum
Dokument B: Suksesshistorier