Hvor gode er dere på mangfold?

En sjekkliste for arrangører.

«Open up» var et banebrytende prosjekt i England som så på hvordan museumssektoren kunne arbeide for å tiltrekke seg et mer kulturelt mangfoldig publikum. Prosjektet kikket nærmere på 12 museer som allerede hadde klart å gjøre positive endringer, for å finne svare på hva som virker og ikke, og hva som kjennetegner kulturorganisasjonene som tiltrekker seg et flerkulturelt og mangfoldig publikum. Sjekklisten nedenfor er en oppsummering av disse suksessfaktorene. Hvor mange finner du igjen i din organisasjon?

Dette kjennetegner kulturorganisasjoner som
lykkes med kulturelt mangfold:

MANGFOLD OG INKLUDERING FRA TOPPEN

 • Vi har en overbevisende visjon for vårt arbeid som gjennomsyrer alt vi gjør.
 • Vi har en visjon med mennesker i fokus, som definerer hvem vi er der for og hvilken forskjell vi ønsker å gjøre i menneskers liv.
 • Vi har en visjon som inkluderer et engasjement for publikumsutvikling.
 • Vi har en leder/styre/ledelse som ser verdien av inkludering og mangfold.

360-GRADERS FORPLIKTELSE TIL MANGFOLD OG INKLUDERING 

 • Vi involverer alle i organisasjonen i å tenke på inkludering og mangfold.
 • For oss er det å nå et mangfoldig publikum en prioritet.
 • Vi ser ikke på inkludering og mangfold som et prosjekt, men som en naturlig del av driften/organisasjonen.
 • Vi anerkjenner og utfordrer vår ubevisste partiskhet og forutinntatthet.

PUBLIKUM I FOKUS 

 • Vi tenker alltid på publikum først når vi programmerer.
 • Vi har en klar forståelse av hvem våre potensielle publikummere kan være.
 • Vi forstår hva som kan få dem engasjert, hva som interesserer dem og hva de bryr seg om.
 • Vi bruker regelmessig denne innsikten til å planlegge hvordan vi kan tilpasse og forbedre oss.

TILBUD OG VELKOMST

 • Vi forstår og kommuniserer hva som gjør oss relevante for ulike målgrupper.
 • Vi prøver oss stadig fram for å lære hva slags tilbud som er interessante og meningsfylte for målgruppene vi ønsker å nå.
 • Vi kommuniserer hva de kan forvente seg av vårt arrangement.
 • Vi passer på at våre publikummere føler seg velkomne.
 • Vi er ambassadører for våre egne arrangementer og viser entusiasme og engasjement for hva vi får til og forskjellen vi utgjør.

RESULTATER MÅLES OG DELES

 • Vi gjør en innsats for å bygge relasjoner og inngå samarbeid som representerer et bredt utvalg av befolkningen.
 • Vi samler inn informasjon om hvem vårt publikum er.
 • Vi samler inn informasjon for å måle effekten av våre arrangementer/vårt arbeid.
 • Vi forteller om fremgang. Læring deles, forbedringer
  blir gjort og flere blir inspirert til å samarbeide.

Les om hele studien på Open Up Museums.