Hvordan få mer mangfold i egen organisasjon?

I Interkultur snakker vi ofte om at man må ha 360 graders fokus på mangfold. Ønsker du å nå ut til et større publikum, eller ha et bredere kulturprogram? Da bør du samtidig se på mangfoldet i din egen organisasjon. Hvor variert bakgrunn har de som jobber sammen med deg?

På denne siden har vi samlet noen ressurser for deg som ønsker å tenke nytt når det gjelder rekruttering.

Styrende mangfold
Norsk flerårig prosjekt med fokus på hvordan flere med flerkulturell bakgrunn inn i styrer og ledelse i kulturlivet.

How to recruit diverse talent
En guide fra British Art Council om hvordan man kan rekruttere mer mangfoldig.

Learning Museums
Prosjekt som så på hvordan museumssektoren kunne rekruttere mer mangfoldig.

CreateNY
Et prosjekt lansert i New York for å lage en konkret plan for blant annet økt mangfold i rekrutteringen til kulturinstutisjoner og organisasjoner, med målbare mål.

Museum Futures
Et prosjekt som gir betalt arbeidserfaring hos museer, slik at man grupper som per i dag er underrepresentert blant museumsansatte får karrieremuligheter innenfor den sektoren.

«Å jobbe frivillig er beste måte å bli integrert på»
Artikkel om hvordan Vinjerock har jobbet for å få mer mangfold: gjennom fokus på å inkludere asylmottaket, ungdom og personer med funksjonsnedsettelse.