Hvordan booke for et ungt publikum?

Erfaringer fra Blåkkfestivalen

Intervju med Fredrik Eldøy, ungdomskulturhuset G60

blÅkkfestivalen er en årlig hiphopfestival for ungdom som arrangeres i bydelen Fjell i Drammen. Fjell kjennetegnes av at det er en høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn(nesten 50%, mot 28% i Drammen forøvrig), lave levekår, og at det er en bydel som tidvis hatt slitt med et dårlig rykte utad. Festivalen ble startet for å gi ungdom i Drammen et godt og attraktivt kulturtilbud, og å samtidig bedre omdømmet til Fjell og styrke Fjell-ungdoms stolthet og tilhørighet til bydelen.

Festivalen viser det beste av urbane kulturuttrykk, som musikk, dans og grafitti, og line-upen de siste årene har blant annet bestått av kjente navn som Unge Ferrari, Izabell, Arif, Cezinando, Linda Vidala og Lotus. Fredrik Eldøy har vært bookingansvarlig for festivalen siden 2014 og deler her noen av sine erfaringer: -Et av målene mine er at er at alle ungdommene som kommer til festivalen, skal se et forbilde på scenen som de kan kjenne seg igjen i, sier Eldøy. For å nå det målet har han en bevisst tanke om at det skal være et mangfold på scenen, både med tanke på uttrykk, kulturel bakgrunn og kjønn. Festivalen har de siste årene hatt en målsetning om å ha en 50/50 fordeling av kvinnelige og mannlige artister på scenen.

I tillegg er det et uttalt mål at festivalen skal være en arene for nye stemmer, og at programmet skal bestå av 50% unge talenter som får opptre på samme scene som sine forbilder. For å finne de beste nye talentene har festivalen de siste tre årene arrangert en demokonkurranse, der premien er å få opptre på festivalen. – I fjor startet vi i tillegg et samarbeid med YLTV som var med og arrangerte demokonkurransen. Da nådde vi bredere ut, og fikk over 40 påmeldte artister fra hele landet, forteller Eldøy.

Programmet til festivalen er imidlertid ikke bare styrt av bookingsjefen. Med seg i arbeidet har han også et eget ungdomsstyre som kommer med innspill og forslag til artister og innhold og kårer vinneren av demokonkurransen. Ungdomsstyret består av lokale ungdommer fra Fjell, som rekrutteres via den lokale fritidsklubben og ungdomsskolen. Ungdommene får opplæring i hva det vil si å være en arrangør og bidrar til alt fra markedsføring til rigging og booking. –Det er jo en stor fordel å ha publikummet ditt innom kontoret en gang i uka, og høre hva de liker og mener. De vet jo selv best hva de vil ha.

I tillegg til å opptre på selve festivalen, blir også artistene ofte bedt om å holde en workshop om for eksempel låtskriving, sceneopptreden eller dans for ungdom, i forkant av festivalen. Workshopene har vært et viktig redskap for å skape større engasjement og stimulere til økt kulturinteresse blant ungdom, og bidrar til økt markedsføring til festivalen.

Å ha en så tett relasjon på målgruppen gir noen unike fordeler, kan Eldøy fortelle: -For noen år siden ville ungdommene booke en artist som jeg var skeptisk til, fordi han da var et ukjent navn. Ungdommene sto på sitt og overbeviste meg til slutt. Artisten var Hkeem, og rett etter at han var booket til festivalen fikk han sin første store hit, og ble et kjent navn over hele landet. Den bookingen hadde aldri skjedd hvis ikke ungdommene hadde foreslått det, og viser at det er viktig å gi ungdommene tillit.

blÅkkfestivalen er en hiphop-festival for ungdom, som siden 2012 har vært arrangert i Drammen. Festivalen arrangeres av et eget ungdomsstyre sammen med ansatte i Virksomhet Kultur i Drammen kommune. Festivalen er rusfri og gratis, og trekker rett i underkant av 1000 unge publikummere til den flerkulturelle bydelen Fjell.