10 tips til rekruttering

Styrende mangfold var et prosjekt som rettet seg mot beslutningstakerne i norsk kulturliv. Fra 2010-2014 jobbet TrAP for å styrke og synliggjøre styrekompetansen blant personer med flerkulturell bakgrunn, gjennom kursvirksomhet og nettverksbygging. Prosjektet ble avsluttet med publikasjonen «Mer makt til mangfoldet: en publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet», som viste hvilke tiltak som trengs videre. Her er rådene til hvordan kulturlivet kan rekruttere mer mangfoldig.

FOR INSTUTISJONER

  • Sørg for at beslutningen om å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn til styret er forankret med ledelsen.
  • Se etter ulike steder som inkludi.no og alarga.no når du utlyser stillinger.
  • I utlysningsteksten bør en oppfordre personer med flerkuturell bakgrunn til å søke og bruk gjerne bilde som viser at arbeidsplassen er mangfoldig.
  • Gjør den ekstra innsatsen ved å ta kontakt og invitere inn personer utenfor ditt nettverk.

FOR PERSONER MED STYREAMBISJONER

  • Bygg nettverk strategisk. Vær bevisst på hvem du trenger og bli kjent med dem. Gå på festivaler, premierer og utstillingsåpninger for å treffe de riktige personene.
  • Still deg selv spørsmålene: hva brenner jeg for? Hvordan og hvor kan jeg bidra?
  • Kartlegg de kulturinstutisjonene hvor du har kompetanse og interesse for å bidra i styret.
  • Les deg opp på årsrapporten og fordyp deg i de offentlige dokumentene som styret produserer.
  • Ta kontakt med styreledere og valgkomiteer til kulturinstutisjoner hvor du ønsker å bidra.
  • Skaff deg gjerne ulik erfaring fra referansegrupper, råd og utvalg før du sikter mot de tyngste styrevervene.

Les mer om prosjektet Styrende mangfold her.