Verktøy: Hvilke målgrupper prioriterer vi?

Ansoffmatrisen er et nyttig verktøy som enkelt kan være et veldig godt utgangspunkt for en diskusjon om publikumsutvikling, markedsføring, program og overordnet strategi. Fordi publikumsutvikling og mangfold er noe som involverer hele organisasjonen, bør også flere ulike fagrupper inkluderes i en slik øvelse.

Print ut bildet nedenfor, eller tegn gjerne opp deres egen matrise. Til å begynne med kan det være lurt å ta utgangspunkt i det eksisterende programmet dere har, og så etterhvert inkludere ideer til ting dere ønsker å gjøre i framtiden. Skriv ned de ulike arrangementene og aktivitetene på hver sin post it-lapp og plasser dem der de hører hjemme i matrisen. Noen arrangementer vil falle i krysningspunktet mellom to eller flere felt.

Nederst til venstre plasseres arrangementene som er en typisk del av deres program, og som henvender seg til publikummet som allerede besøker dere og kjenner dere godt.

Høyere opp på vestre side plasseres de arrangementene som er en typisk del av deres program og profil, men som dere ser har et potensiale for å kunne nå ut til et større publikum.
Spørsmål: Hvilke målgrupper er det vi ikke når, men som kunne vært interessert i dette? Hvorfor når vi dem ikke/hvorfor kommer de ikke? Hvilke barrierer for deltakelse er det for ulike publikummere? Hvilke kanaler kan vi bruke for å nå de vi ikke når i dag?

Nederst til høyre plasseres arrangementer og konsepter som er «nye» for dere, og gir dere et bredere program, og som dere tror vil fenge det publikummet dere allerede har.
Spørsmål: Hvordan kan dere utfordre og engasjere eksisterende publikummere slik at de tør å oppleve noe helt nytt?

Øverst på høyre side plasserer du arrangementer dere tidligere ikke har gjort, men som dere nå inkluderer i programmet for å tiltrekke dere et helt nytt publikum som ikke besøker dere fra før.
Spørsmål: Hvilke målgrupper er det viktig for oss å nå, og hvordan jobber vi med program og markedsføring for å nå dem.

Hva lærer vi fra matrisen?

Først og fremst er dette et nyttig verktøy for å få igang en dialog om hva vi vil, om vi er på riktig vei, og hvor vi kan forbedre oss. Matrisen er et godt utgangspunkt for diskusjoner rundt både programmering, kommunikasjon, økonomi, strategi og publikum.

Hva slags mål har dere fremover? Dersom dere har som mål å tiltrekke dere nye publikummere, men alle arrangementene deres er plassert nederst i matrisen, har dere nå et tydelig bevis på at dere må ta noen grep.

Er alle arrangementene deres plassert på ett sted, eller er de mer spredd rundt i matrisen? For å tiltrekke seg publikummere og ha et bredt og attraktivt program bør man ha som mål at man har arrangementer plassert i alle deler av matrisen.

Har dere nok ressurser? Desto lenger opp til høyre arrangementer blir plassert, desto mer risiko er det og mer ressurser krever det. Matrisen kan gi en viktig pekepinn på om dere satser for høyt, eller om dere faktisk kan strekke dere litt lenger.