Hvordan jobbe med ressursmobilisering?

Stoppested Verden har utviklet seg fra å være en todagers internasjonal kulturfestival for barn og unge, til å bli et helårstiltak som jobber med ressursmobilisering på alle plan. Initiativtaker og leder Mocci Ryen har siden oppstarten i 2008 jobbet for å inkludere og bygge relasjoner med innvandrere og flyktninger i Hamar regionen.

-Gjennom året arrangerer vi ulike aktiviteter og tiltak som knyttes til selve festivalen.Mange lurer på hvordan de skal få kontakt med målgruppen, hos oss har vi en enkel filosofi: snakk med dem det gjelder. Stoppested Verden har sin egen Festivalskole, hvor elever fra voksenpedagogiske sentere i fire kommuner, går ut av ordinær undervisning og inn i et undervisningsopplegg i regi av Stoppested Verden. Festivalskolen er et 3–6 ukers program med fokus på språktrening, arbeidserfaring, nettverksbygging, samfunnsengasjement og frivillighet. På festivalskolen møter vi mange engasjerte og ressurssterke mennesker som ikke blir sett eller får vist seg frem. Vårt mål er å bygge relasjoner og erfaring som kan bidra til at disse får fotfeste i fellesskapet og lokalsamfunnet.Vi måler resultatet ut i fra hvor mange av deltakerne som går inn i frivillige tiltak på festivalen, og de siste årene har frivilligheten ligget på rett i underkant av 100 prosent, forteller Ryen.

-Stoppested Verden har også utviklet et entreprenørskapsprogram. Vi har sett en økende interesse blant flyktninger og innvandrere som ønsker å vise sin kultur via servering av tradisjonsmat. I tillegg er det en rekke deltakere som ønske å starte sin egen virksomhet innen catering. Imidlertid er kunnskapen om det norske regelverket for dette svært mangelfull. I fravær av lignende tilbud,har vi derfor selv iverksatt ulike kurs for å bistå deltakere med opplæring i matproduksjon og kunnskap om hvordan man starter et enkeltmannsforetak eller hvordan man driver et cateringfirma.Vi er den første festivalen i Norge som har inngått et fast samarbeid med Mattilsynet for kursing av flyktninger og innvandrere som catering-aktører. Ressursmobilisering bidrar til sosialt entreprenørskap, mener festivalsjefen.

Stoppested verden initierer også mentorprogram, utvekslingsprosjekter, kunst- og læringsprosjekter i barnehager og skoler, kvalifiseringsprosjekter for videregående skoler og høyskoler,samt prosjekt i mottak. Festivalen er en brobygger mellom offentlig forvaltning og et aktivt deltakende samfunnsliv.

STOPPESTED VERDEN ARRANGERER EN ÅRLIG INTERNASJONAL KULTURFESTIVAL FOR BARN OG UNGE PÅ HAMAR JERNBANEMUSEUM, SAMT EN REKKE ANDRE INKLUDERINGSTILTAK. GJENNOM KUNST- OG KULTURTILTAK BYGGER STOPPESTED VERDEN BROER PÅ TVERS AV KULTURER OG SKAPER MØTEPLASSER MELLOM MENNESKER MED ULIK BAKGRUNN. STOPPESTED VERDEN SKAL VÆRE INKLUDERENDE FOR ALLE. ALLE AKTIVITETER ER DERFOR GRATIS FOR PUBLIKUM OG DELTAKERE. STOPPESTEDVERDEN BLE STARTET AV MOCCI RYEN I FORBINDELSE MED MANGFOLDSÅRET I 2008 OG DEN GANGEN SAMLET FESTIVALEN 3600 MENNESKER. TI ÅR SENERE HAR INTERESSEN OG BESØKSTALLET FOR FESTIVALEN ØKT, OG HITTIL HAR MER ENN 100.000 MENNESKER TATT TUREN UT I VERDEN.