Your Choice

EU-prosjekt: Nordisk kulturutveksling for ungdom.

I 2014 gjennomførte Interkultur og ungdomskulturhuset G60 et utvekslingsprosjekt i samarbeid med Spiritus Mundi (Malmø, Sverige) og Kølvi (Tampere, Finland).

Hver land rekrutterte ca 20 kulturinteresserte ungdommer, som i løpet av 10 uker skulle lage hvert sitt femten minutters bidrag til en forestilling. Etter de 10 ukene, møttes ungdommene for første gang i Malmø for en ukes workshop, der de satte sammen en felles times lang forestilling som ble satt opp på teater i Malmø.

Tematikken for forestillingen var valg og valgfrihet, og ungdommene fikk fritt velge hvordan de ønsket å tolke temaet, og hvilke kulturuttrykk de ønsket å benytte. Den norske gruppen jobbet to kvelder i uken sammen, og ble tett fulgt opp av kulturarbeidere som ga dem veiledning og støtte underveis. I løpet av perioden fikk de utforske musikk, teater, poesi, film og dans. Kulturarbeiderne arbeidet fast på ungdomskulturhuset G60, og var derfor tilgjengelig for ungdommene også utenfor de faste møtene.

Utrolig unik og lærerik opplevelse. Vi fikk først danne en kjernegruppe i Norge som man virkelig stolte på før vi reiste og iløpet av en uke satt sammen ideer fra tre forskjellige land til et fantastisk show. Man fikk både kunst-, musikk- og kulturutvekslinger. Man lærte både å være selvstendig og å jobbe i en gruppe på grunn av det støttende miljøet. Tror alle vokste mer den uka av sommeren.

-Aimee Victoria (deltaker)

Prosjektet ble svært vellykket, spesielt på grunn av det tette båndet som oppsto mellom ungdommene og kulturarbeiderne. Dette førte til at de fleste ungdommene fortsatte å bruke G60 jevnlig, flere år etter at prosjektet var avsluttet, og bidro til å skape mer aktivitet på huset.