Nordisk forum for Interkultur

Nordisk forum for Interkultur (NFI), er et nettverk av ressurssentre i Norden som består av CKI – Center for Kunst & Interkultur, TrAP – Transcultural Arts Production, Intercult og Interkultur Drammen. 

NFI har blant annet utarbeidet rapporten «Plads i kulturen». Innledningsvis dykker rapporten ned i en omfattende nordisk bibliografi og deretter presenteres et overblikk over eksisterende kunstprosjekter og initiativer, som har vært med på å fremme inkluderende kulturliv i et nordisk, europeisk og internasjonalt perspektiv. Som bakteppe for datainnsamlingen og kartleggingen ser rapporten avslutningsvis nærmere på kulturpolitikken i de nordiske land i forhold til mangfold. 

NFI deltok også i det treårige nordiske prosjektet Inkluderende kulturliv, som ble ledet av det norske Kulturrådet. Resultatet fra prosjektet ble konferansen Nordic Dialogues som ble gjennomført i desember 2019, og en rekke publikasjoner – to av dem direkte fra NFI.

Last ned rapporten Plads i kulturen her.

Alle publikasjonene fra prosjektet Inkluderende kulturliv.