Mangfoldsnettverket

Nettverket består av aktører som har kulturelt mangfold som en av sine hovedoppgaver. Formålet er å utveksle erfaringer og kunnskap på feltet, styrke fagmiljøet og være en dialogpartner for andre på feltet.

Visste du at det fantes et Mangfoldsnettverk for å styrke mangfoldet i norsk kulturliv? Nettverket består av aktører som har kulturelt mangfold som en av sine hovedoppgaver. Formålet er å utveksle erfaringer og kunnskap på feltet, styrke fagmiljøet og være en dialogpartner for andre på feltet.   

Kulturutredningen 2014 trekker frem at selv om det kulturelle mangfold er blitt et mer framtredende trekk ved det norske samfunnet, gjenspeiles ikke dette i kulturbruken. Derfor trenger vi et slikt nettverk og flere aktører som arbeider for et mer mangfoldig kulturliv.

Kompetansen i nettverket er bred og sammensatt, både når det gjelder interkulturell innholdsproduksjon, publikumsutvikling, og nettverksarbeid. Interkultur, som har status som Nasjonalt Kompetansesenter, sitter i arbeidsgruppen og koordinerer nettverket overordnet.

Her er det som per i dag er med i nettverket:

 • Cosmopolite
 • Fargespill
 • Førdefestivalen
 • Hamar Kommune
 • Hilmarfestivalen
 • Interkultur
 • Kulturdepartementet
 • Kulturtanken
 • Lørenskog
 • Mela
 • Nordic Black Theatre
 • Oslo World Music Festival
 • Riksscenen
 • Samspill
 • Stoppested Verden

Ta gjerne kontakt med emma.martin.molven.moberg@drammen.kommune.no for å vite mer.