Kulturdager

Internasjonale kulturdager, i nært samarbeid med lokale organisasjoner.

Interkulturs tette samarbeid med lokale foreninger og organisasjoner har vært en viktig årsak til at vi har lykkes med ulike prosjekter og arrangementer. Kulturdagene er selve kjernen i vårt arbeid.

I løpet av hvert år arrangerer Interkultur 5-7 kulturdager. Hver kulturdag arrangeres i tett samarbeid med en eller to lokale minoritetsorganisasjoner, og setter fokus på ett land eller en region. Organisasjonene står selv for sceneunderholdning og servering av mat, mens Interkultur veileder organisasjonene og bidrar med lokale og teknikere.

Inngang på arrangementene er gratis, og på kulturdagen kan publikum oppleve både musikk, dans og mat fra det aktuelle landet.