Kultur for å delta

Hva hemmer og fremmer kulturell deltakelse hos ungdom?

Kultur for å delta var et treårig forskningsprosjekt (2013-2016) som så på hva som hemmer og fremmer kulturell deltakelse blandt ungdom. Prosjektet ble gjennomført av Telemarksforskning på oppdrag fra Interkultur.

Kultur for å delta har tatt utgangspunkt i tre påstander:
1. Kulturell deltagelse dreier seg både om opplevelse av kulturuttrykk og om deltagelse i sivilsamfunnet. Dermed er kulturell deltagelse både en individuell og en demokratisk verdi.

2. Kulturell deltagelse er fordelt ujevnt langs forutsigbare akser: deltagelse varierer klart med alder, utdanningsnivå, økonomi og etnisk bakgrunn.

3. I lys av slike utfordringer er det behov for å tenke nytt om lokal kulturforvaltning, som gjennom sitt kulturarbeid driver både kulturpolitikk, velferdspolitikk og integreringspolitikk. Hvilken kunnskap kan bidra til å utvikle dette arbeidet?

Prosjektet gjennomførte en stor undersøkelse hos ungdomskoleelever om kulturbruk og vaner. I tillegg så de på ulike kulturprosjekter og tilbud som ble gjennomført for unge i Drammen i løpet av perioden: 1) Kulturskole for flere i bydelen Fjell 2) Integrering av kultur hos 7. klasse på Fjell skole 3) Ungdomskulturhuset G60.

Forsker: Er det de voksne som bestemmer hva som skal skje her?
– Nei. Vi bestemmer. Altså, selvfølgelig hvis de ser at ting kanskje er litt sånn ute av kontroll så må de jo på en måte sette ned foten og si nå er dere nødt til å roe det ned, plukk opp den søpla og tull og tøys lissom, men …
– De er jo veldig snille. Det er på en måte sånn at man føler ikke at man kommer inn på et sted der hvor det er masse regler og på en måte sånn «oi, shit, jeg må ta av meg skoa» og «jeg må passe på at jeg ikke legger fra meg ting der». Det er lissom sånn … man kommer inn, også kommer man hjem på en måte. De voksne er sånn «hey, hvordan går det», og er veldig glad for å se deg.
– Det er lissom, de er ikke strenge. Du kan snakke med dem om alt på en måte, uten at de blir kleine. (…)
– De er også opptatt av hvordan ungdommene ser på ting. Og hva vi vil skal skje i Drammen.

Ungdom/bruker på G60 i gruppeintervju med forskerne.

Last ned rapporten Kultur for å delta her.