Globusfestivalen

internasjonal mat- og kulturfestival

Drammen er den nest mest flerkulturelle byen i Norge (etter Oslo). Flere lokale foreninger og organisasjoner hadde ytret ønske om å feire mangfoldet i regionen gjennom et felles arrangement. I 2015 ble Globusfestivalen født.

Globus er en internasjonal mat- og kulturfestival, som arrangeres årlig på Strømsø torg i Drammen. I løpet av én dag fylles torget med internasjonal mat, musikk, dans og kulturaktiviteter for små og store.

Globus hadde allerede første året ca 7500 besøkende, året etter økte det til ca 15 000 og på tredje året var det omlag 20 000 besøkende. Festivalen har en høy grad av medvirkning, og gjennomføres i samarbeid med ca 600 frivillige fra 50 ulike nasjonaliteter.

I forbindelse med festivalen arrangerer vi også fagseminaret Globus Interaktiv, for kulturaktører som ønsker å sette fokus på kulturelt mangfold.

Globus arrangeres i samarbeid med Byen vår Drammen, Drammen minoritetsråd og Buskerud Innvandrerråd.

Globusfestivalens hjemmeside.