Effektstudier

Hvordan måle den sosiale kvaliteten på kultur?

Hva betyr egentlig et kulturarrangement for publikum? Hva føler de? Hva opplever de? Hva lærer de? Effektstudier er en ny type publikumsundersøkelse som dykker lenger ned i den sosiale kvaliteten av arrangementene vi tilbyr.

Vi i Interkultur har vært de første i Norge til å ta i bruk effektstudier (impact studies), utviklet av amerikanske WolfBrown, for å gå i dybden på publikums opplevelse og kulturarrangementenes etterlatte inntrykk. Ved hjelp av effektstudiene har vi nå muligheten til å måle mer enn bare antall besøkende.

Som produsenter av kulturopplevelser for nye publikumsgrupper, opplevde vi at arrangementene deres ikke kunne måles gjennom publikumstall alene. Flere andre slet med det samme, og som kompetansesenter var vi interessert i å se på metoder for å forstå og måle hvordan publikum påvirkes av deres opplevelser i møte med kunst.

I løpet av 2018 gjennomførte Interkultur en pilotstudie der vi testet effektstudier på flere av våre ulike arrangementer.

Høsten 2019 startet del to av prosjektet, der ti kulturarrangører/institusjoner i Norge tester ut effektstudier på sine arrangementer og sitt publikum. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norsk publikumsutvikling, Kulturrådet og WolfBrown. Du kan lese mer om prosjektet her.

Last ned rapporten «Funn fra pilotprosjektet i Magfoldeffektstudier» (norsk)

Download the summary from the intrinsic impact study Interkultur (english).
Last ned en kortfattet rapport pilotstudien (norsk)

Hjemmesiden til WolfBrown