DEMO

kreativt kollektiv for ungdom

DEMO KOLLEKTIVET  

Kollektivet DEMO er et faglig og sosialt nettverk av unge kunstnere, kreative og artister fra 16 til 23 år. Her kan du realiser ditt prosjekt! Kollektivet får tilgang til workshops, fasiliteter, mentorveiledning og spennende samarbeid med kulturliv og bransje. DEMO er et bindeledd mellom det etablerte kulturlivet og nye kreative krefter.

KREATIVT OG TVERRFAGLIG 

 • tverrfaglige, kunstneriske samarbeid 
 • få hjelp og støtte til å realisere ditt prosjekt
 • ukentlige samlinger med sosialt og faglig fokus 

FAGLIG FORDYPNING OG MENTOR-VEILEDNING 

 • mulighet for faglig oppfølging, workshops og veiledning ukentlig.
 • samarbeid med profesjonelle kunst- og kulturaktører i Drammensområdet.

UTVID DITT NETTVERK 

 • bli kjent med andre med samme eller lignende interesser som deg og dra nytte av hverandres kompetanse
 • få tilgang og kjennskap til kulturaktører og bransje
 • tilgang på profesjonelt utstyr og ressurser

RESSURS 

 • Medlemmer i Kollektivet er selv med å påvirke innholdet i prosjektene og videreutvikling av DEMO
 • Kollektivet engasjerer seg i og bidrar til et mer fargerikt kulturliv i byen
 • Kollektivet kan være en ressurs for etablerte kulturaktører i Drammen omegn

Ta kontakt med Interkultur om du er interessert i å delta i kollektivet DEMO eller ønsker mer info. Vi tar inn nye deltakere fortløpende når det blir plass. Det er gratis og være med i kollektivet.

Send oss en søknad her.

DEMO PLUSS 
Et åpent tilbud for ambisiøse amatører og viderekomne innen kreative fag mellom 15-25 år 

FAGLIG FORDYPNING 

 • Delta på gratis workshops og faglige tema-samlinger 

eksempler: musikkproduksjon, utvikle portfolio, karriereveiledning, teknisk tegning, videoredigering, søknadsskriving mm. 

NETTVERKSBYGGING 

 • Treff andre med samme interesser som deg og få deg nye nettverk.  
 • Samarbeid med etablerte kulturinstutisjoner 

Her trenger du ikke søke om plass, men melder deg på samlinger og workshop som passer for deg. Følg DEMO her:

Instagram DEMO (@demodrammen) • Instagram-bilder og -videoer

 Facebookside https://www.facebook.com/demodrammen/