Prosjekter

I tillegg til vårt ordinære kulturprogram jobber vi også med noen større prosjekter: både kulturprosjekter og for å samle kompetanse på feltet.

Kulturdager

Internasjonale kulturdager, i nært samarbeid med lokale organisasjoner.

Your Choice

EU-prosjekt: Nordisk kulturutveksling for ungdom.

Mangfoldsnettverket

Nettverket består av aktører som har kulturelt mangfold som en av sine hovedoppgaver. Formålet er å utveksle erfaringer og kunnskap på feltet, styrke fagmiljøet og være en dialogpartner for andre på feltet.

DEMO

kreativt kollektiv for ungdom