Utstillingsåpning: Ruta Naujalyte

Det utvidede Europa

I anledning prosjektet Det utvidede Europa inviterer vi til kunstutstilling med kunstneren Ruta Naujalyte på Portåsen i Mjøndalen. Utstillingsåpning 20. september kl 13.00. Utstillingen kan sees søndager fra kl 11-17 fram til og med 15. november.

«Det begynte med en haug av sytråd. Over årene har jeg eksperimenter med ulike materialer og teknikker, men var alltid lojal til hekling. Jeg mestret teknikken ved å hele tiden utfordre meg selv til å bruke mindre og mindre nåler og tynnere og tynner tråder. Mytiske vesner, fiksjonelle eventyr, og å inspirerende fargevalg er viktige kreative elementer. Følelsen av at ting ikke er fullstendig er viktig. Du har lyst til å knyte trådene rundt fingrene dine, du har lyst til å børste dem, vri dem, dra i dem, du vil få lyst til å temme dem og gjøre dem til dine egne. Det gir kunsten nærhet, og en bevissthet rundt her og nå. Arbeidet mitt har et makabert aspekt. Det legger vekt på hvor skjørt skjønnhet er. Verkene er skjøre, ærlige og veldig forvirrende, men samtidig absurde og spennende.

Som kunstner arbeider jeg i to områder: moderne tekstilkunst og visuell kunst som blander moderne tekstil og film. Arbeidet mitt er vanligvis influert av feminisme og en filosofisk kritikk av kapitalismen. Det er tre typer arbeid jeg vanligvis gjør: tekstil smykker, miniatyr tekstilkomposisjoner og digitalt tekstiltrykk. Teknikkene er alltid er i utvikling, og blander seg sammen. De har alle samme dominerende teknikk, og er rike i farge. Det er viktig at hvert verk er unikt, og har en fiksjonell historie som uttrykkes i film eller poesi.»

ENGLISH:
Welcome to the exhibition of artist Ruta Naujalyte at Portåsen museum in Mjøndalen. The opening of the exhibit is on Sunday the 20th of September at 1pm. You can visit the exhibition each Sunday until the 15th November (11am to 5pm).

The artist says:
«It all began in a pile of sewing thread. Over the years I’ve experimented with various materials and techniques, but always stayed loyal to crochet. I mastered the craft by pushing myself to use smaller and smaller hooks and thinner and thinner threads. Mythical creatures, fictional fairy tales and inspiring colour combinations are important creative elements. Impression of incompleteness is significant. You want to tie the threads around your fingers, you want to brush them, twist them, pull them, you want to tame them and make your own. It adds presence – awareness of the here and now. My work has a macabre aspect to it. It emphasises the fragility of beauty. They are fragile, sincere and deeply confusing, at the same time absurd and exciting.
As an artist I work in two fields – contemporary textile craft and visual arts incorporating contemporary textile and film. Context in my work is usually influenced by feminism and philosophical critique of capitalism.

There are three lines of work I do: textile jewellery, miniature textile compositions and digital textile prints. They are always in progress, supplementing and coalescing with each other. They all have the same dominant technique, are rich in colour and saturation. It’s important that each piece is unique, one of a kind and has a fictional story behind it expressed in either film or poetry.»

PORTÅSEN