The Red List of Home Structures // Izabela Zolcinska (PL)

Velkommen til utstillingen THE RED LIST OF HOME STRUCTURES av Izabela Zolcinska! Utstillingen refererer til den globale listen over beskyttede naturarter, men skaper samtidig en personlig arkitektonisk dagbok fra steder hvor kunstneren har en personlig tilknytning til.  

Om Utstillingen

I serien av tegninger The Red List of Threatened Species portretterer Zolcinska bygninger som biologiske, unike arter – planter, dypt forankret i samfunnet og i økosystemet der de hører til. Arbeidene representerer arkitektoniske “organismer” bygget etter 1945 og kan klassifiseres som modernistiske. Disse objektene har en eksistensiell usikker status. De befinner seg i Y Blokka i Regjeringskvartalet i Oslo eller Supersam Supermarket i Warszawa. Tegningene henviser til polsk og norsk modernisme.  

Gjennom originale arkitektoniske dokumenter, analyserer Izabela Zolcinska bygningenes form og struktur, innovative funksjoner, materialbruk, og livet til personene tilknyttet bygningene. Tegningene forteller historien om den vanskelige situasjonen for moderne arkitektur i dag, på tvers av grenser.  

I The Red List of Protected Species / The Glomma utforsker kunstneren forbindelser mellom teknologi, hydrodata og følelse av temperatur i arkitektonisk og geografisk kontekst med vekt på fenomenet varme. Hva definerer tilhørighet til et sted og det vår kultur ser på som levende? De utstilte arbeidene er tegnet med teknisk tusjpenn på kalkpapir eller er laget i silketrykkteknikk. 
 

Om kunstneren

Izabela Żółcińska (f.1975), polskfødt kunstner bosatt i Norge. Hun har en MA i Visual Arts Painting og en MA i kunstformidling og markedsføring fra Kunstakademiet i Poznan i Polen.  

Zolcinskas kunstnerskap baserer seg på forståelse av vår fysiologiske kropp som flytende struktur, i relasjon til vårt økosystem. Hun arbeider tverrfaglig og stedsspesifikk, hvor fenomenet linje er tolket i en rekke medier. Izabela Zolcinska henter inspirasjon fra fagfelt som: anatomi og arkitektur, fluidmekanikk (bevegelse av væsker) og hydrobiologi. Hennes arbeidene er i samspill med nærmiljøet som redskap for søk etter tilhørighet, fundering og debatt.  

About the artist: 

Izabela Żółcińska (b.1975) is a polish-born artist living in Norway. She holds an MA in Visual Arts Painting and an MA in Arts Education and Promotion both from Fine Art Academy in Poznań, Poland.  

Through her practice, Żółcińska seeks to understand human physicality as a liquid structure that is connected to the wider ecosystem. She is inspired by an aesthetic and function of biological transportation network systems and often works with the phenomena of fluid migration. Informed by research and cross-disciplinary collaborations, Izabela Zolcinska explores anatomy, architecture, cognitive science, fluid mechanics and hydrobiology. She employs a variety of mediums and works both with studio-based practice and projects in public space – where her works transform the micro into macro scale. The Capillary System cycle (inspired by the human blood circulation system) is her long term explored visual language expressed in different media and realisations.  

THE RED LIST OF HOME STRUCTURES er et samarbeid med det utvidede Europa, Buskerud Kunstsenter og Globusfestivalen. Utstillingen varer fram til 2. oktober.

Det Utvidede Europa

Formålet med det utvidede Europa er å etablere et kunst- og kulturprogram med fokus på ulike uttrykk fra det tidligere Øst-Europa. Med dette prosjektet ønsker vi å skape en arena for kulturell utveksling og utvikling med bakgrunn i Øst-Europeisk kultur.