Om Bosnia og Hercegovina

Ved Professor Svein Mønnesland

Svein Mønnelsand kommer til Drammensbiblioteket for å fortelle mer om historien i tidligere Jugoslavia, spesielt vil han fokusere på den bosniske historien.

Svein Mønnesland har vært universitetslektor i serbokroatisk ved Universitetet i Oslo fra 1971, og professor i slaviske språk sst. fra 1977. Han har skrevet vitenskapelige arbeider innen slavisk filologi og artikler og bøker om jugoslavisk kultur, historie og politikk, bl.a. Før Jugoslavia, og etter (1992). Han har også oversatt jugoslavisk skjønnlitteratur til norsk.

 

2014-15-10T16:00Z