Om Kosovo

ved statsviter Sylo Taraku

Sylo Taraku er opprinnelig fra Kosovo og har bodd mange år i Drammen. I dette foredraget vil han gi et innblikk i kosovisk tradisjon og kultur både i Kosovo og Norge.

Taraku har mastergrad i demokratibygging og bachelograd i statsvitenskap og menneskerettigheter. Han er generalsekretær i LIM-nettverket (Likestilling. Integrering. Mangfold) og en av de viktigste og mest toneangivende stemmene i norsk innvandrings- og integreringsdebatt.

Taraku har bl.a. jobbet som rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, som vitenskaplig assistent ved Høgskolen i Buskerud, informasjonsleder og generalsekretær i NOAS og underdirektør i UDI. Han har i tillegg hatt en rekke verv i organisasjoner som ECRE (European Council on Refugees and Exiles), Amnesty Norge, Human-Etisk Forbund, Nansen Fredssenter og LIM.

Det vil være mulig for publikum å stille spørsmål i etterkant av foredraget, dersom de ønsker det.

 

2014-12-11T17:00Z