Jugoslavia-konflikten

Bokkveld

Svein Mønnelsand kommer til Drammensbiblioteket for å fortelle mer om sin nyeste bok «En kort introduksjon til Jugoslavia-konflikten». Mønnesland er professor emeritus i slaviske språk ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker om språk og kulturhistorie knyttet til Balkan, særlig det tidligere Jugoslavia. Velkommen til bokkveld!Mer om boken:
I boken skisseres det historiske bakteppet, for deretter å se nærmere på årsakene til at Titos Jugoslavia gikk i oppløsning. Hvorfor ble det krig, og hvorfor ble den så blodig? Boken følger forløpet, fra krigen i Slovenia og Kroatia i 1991, i Bosnia-Hercegovina 1992–1995, Kosovo-krigen i 1999 og
konflikten i Makedonia i 2001.Forfatteren mener det internasjonale samfunnet ikke gjorde nok for å stanse
krigshandlingene tidlig i forløpet. Sarajevo, en europeisk hovedstad, var
beleiret og under angrep i over tre og et halvt år, og i Srebrenica ble det
begått et folkemord – til tross for at begge byene var erklært som «sikre
områder» av FN, og Nato sto klar til å gripe inn.Boken diskuterer også arven fra 1990-årene og viser hvordan nasjonalistiske
holdninger fortsatt preger området.

Gratis inngang