Takk for interkulturåret 2017!

Takk for et 2017 fylt av gode opplevelser, spennende oppdagelser, og nye vennskap!

Vi i Interkultur er nå ferdig med alle årets arrangementer, og benytter de neste ukene til å planlegge for et minst like flott 2018. 

Vi har i løpet av 2017:
-arrangert festdelen av den Internasjonale Kvinnedagen 8. mars, med over 1000 besøkende på Union Scene
-fylt Kulturnatt Drammen med tre godt besøkte tangokonserter
-arrangert Globus internasjonale mat- og kulturfestival, med ca 15 000 besøkende, i samarbeid med Byen vår Drammen, og en lang lang rekke av lokale artister, foreninger, organiasjoner og enkeltpersoner. 
-begynt en satsning på kultur gjennom konsert med Omar Souleyman og arrangementet 1001 Natt. 
-arrangert nok en årgang av prosjektet Det utvidede Europa som ønsker å vise fra kunst og kultur fra Øst-Europa
-lansert Interkultur Kompetanse, som skal jobbe for å heve kompetansen innenfor det flerkulturelle feltet
-hatt besøk av salsakongene fra El Gran Combo de Puerto Rico på deres jubileumsturné

 

2017-9-11T11:34Z