Fetterforeningen

Union of Cousins

UNION OF COUSINS:

Leken og satirisk folkemusikk

Syv fettere som ikke er fettere, Fetterforeningen, er ikke forbundet av blod, men av sin forkjærlighet til folkemusikkens mest skøyeraktige sider. Ved bruk av komplekse balkanrytmer og lettbeint humor forsøker de å rydde opp i kulturelle misforståelser i Norge, et land der det ofte er ubehagelig å føle seg annerledes.

Når sant skal sies er det likevel visse slektskap i Fetterforeningen. Mens «kapellmester» Elvis er onkelen til frontmann Igor Dunderovic (du så dem kanskje på Norske Talenter?), er gitarist Mili og bassist Saso faktiske fettere. Ikke minst spiller fiolinist Daniel, i det anerkjente orkesteret Kuraybers (balkanslang for tremenninger), og med seg har de en vaskeekte nordmann på trommer, Espen Syversen.

Det understreker at Igor & Fetterforeningen ikke bare er fremmede som innvandrere, men også som trubadurer. Det ligger nemlig i folkemusikerens natur at hen har vanskelig for å føle seg hjemme, noe som skaper et utenfra-perspektiv. I blant er det akkurat hva man trenger for å se det latterlige i hva vi ellers tar for gitt.

Sentralt for Igor & Fetterforeningen er nemlig å endevende norske nasjonalskatter. Både på konsert og på albumet «Ali Baba og lille lam» (2013) finner man lekne og satiriske nytolkninger av folkekjære sanger som «Kråkevisa», «Håvard Hedde» og «Gikk meg over sjø og land», samt «Mikkel Rev» – som her handler om at «Mika Ilryev fikk avslagsbrev, de sendte han til månen».

UNION OF COUSIN
Playful and satirical folk music

Cousins who are not cousins (Igor & Fetterforeningen) are not connected by blood, but through their common love for the silliest aspects of folk music. By using complex Balkan rhythms and light-headed humour they try to solve cultural misunderstandings in Norway, a country where it often is quite uncomfortable to feel different.

There are, however, certain kinships in Igor & Fetterforeningen. While «chapel master» Elvis is the uncle of frontman Igor Dunderovic, guitarist Mili and bass player Saso are actual cousins. Not least, violinist Daniel and accordionist Almir play together in the renowned orchestra Kuraybers – Balkanslang for distant kin, and last but not least, they include in their family commoner without -ic ending, a real norwegian drummer, Espen Syversen.

This emphasizes that Union of Fetterforeningen are not only strangers as immigrants, but also as trubadours. It’s in the nature of the folk musician that it’s difficult for them to feel at home, which creates an outside perspective. Sometimes that’s just what we need to see the ridiculous in what we usually take for granted.

Central in their art is a subversion of Norwegian national treasures. Both in concert and on the album «Ali Baba and Little Lamb» (2013) you’ll find playful and satirical interpretations of beloved songs such as «Kråkevisa», «Håvard Hedde» and «Gikk meg over sjø og land», as well as «Mikkel Rev» – a story about «Mika Ilryev that received a letter of rejection, they sent him to the moon».

Besetning: 

Igor Dunderovic – forteller
Elvis Medic – kapellmester 
Mili Orucevic – gitar
Almir Meskovic – trekkspill
Daniel Orucevic – fiolin
Sanjin Orucevic – elbass
Espen Syversen – trommer