Hvordan måle sosial kvalitet i kultur?

Interkultur på NPU-konferansen

Interkultur har i hele 2018 jobbet med en pilotstudie sammen med amerikanske WolfBrown. Vi er de første i Norge som har tatt i bruk effektstudier ('impact-studies') for å måle den sosiale kvaliteten av våre arrangementer.

Målet med effektstudiene er å bli bedre kjent med vårt publikum, og dermed kunne tilby enda bedre, mer relevante og mer betydningsfulle arrangementer for dem. Undersøkelsene gir oss blant annet innblikk i publikums erfaringer under arrangementene våre og hvilken effekt arrangementene har på dem. Hvem kommer? Møter publikum hverandre? Oppdager de nye kunstuttrykk? Oppnår man stolthet i nabolaget, kreativ aktivering, felleskap? Disse sosiale kvalitetene har det fram til nå vært vanskelig å dokumentere. Effektstudier gir oss et nyttig verktøy for å samle inn og systematisere slik informasjon for første gang. 

For vårt arbeid med effektstudier har vi blitt nominert til to NPU-priser denne høsten. Prisutdelingen skjer neste uke under NPU-konferansen i Hamar.

I anledning NPU-prisen har de gjennomført et intervju med Kaja hos oss. 

Interkultur holder et innlegg om effektstudier på NPU-konferansen 12. november 11.45.

—–

«Hvordan blir publikum påvirket av kunst, og hvilke formidlingstiltak fungerer i forberedelses- og bearbeidelsesfasen? Det er med stolthet vi kan lansere Alan Brown, en av de fremste forskerne i feltet, på programmet!»

Slik introduserte vi Alan Brown – en av de ledende kunst- og publikumsviterne i USA, da han ble lansert på programmet for NPU-konferansen 2016. Der presenterte han «Impact Studies», en undersøkelse og metode for å måle sosiale virkninger av kunst og kultur.

– Den gang introduserte NPU oss for WolfBrown og «impact studies», og som følge av en workshop etter NPU-konferansen i fjor, startet vi pilotprosjektet med WolfBrown, som vi er midt inne i nå. Sammen utvikler vi og tester vi impaktstudier i Norge, sier Kaja Jorem.

Les hele intervjuet NPU gjorde med Kaja Jorem her.

 

2018-12-11T10:45Z