Foredrag om Balkan

Håkon Blankenborg fra UD

Siden 2011 har Blankenborg vært avdelingsdirektør for søreuropeisk seksjon i UD. Blankenborg vil holde et foredrag om Balkan.

Blankenborg har eksamener i historie og statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. I 2005 ble han utnevnt til ambassadør i Beograd, en stilling han hadde til 2010. 

 

2015-13-10T16:00Z