Elina Duni Quartet (AL)

Det utvidede Europa

På albumet Dallёndyshe synger Elina Duni sanger om kjærlighet og eksil. Inspirert av Balkanregionens vanskelige historien og med utgangspunkt i tradisjonelle albanske toner.

Elina Duni er en eksepsjonell musikalsk historieforteller, og overgår både sjangerdefinisjoner og språkbegrensninger. En historie kan formidles på mange måter påpeker Duni; ikke bare gjennom tekster, men ved å levendegjøre melodien, ved å videreformidle en bestemt følelse i fremførelsen, og gjennom kvartettens ulike soloer.

Selv om Dunis sanger har tragiske temaer om eksil og tapt kjærlighet, føles ikke sangene hennes mørke. Det fascinerende ved Balkansk musikk, spesielt folkemusikken, er ideen om at smertene må bli sunget. Da kan du bevege deg forbi smerten. Det er karakteristisk for musikken fra denne regionen at sanger som først virker lystige, viser seg å ikke være det i hele tatt når du lytte mer nøye. 

 

2016-15-10T18:00Z