Drammen Sacred: Torgeir Vassvik (N/S)

La deg forføre av en moderne visjon av animistisk Joik fra det Europeiske fastlandets absolutte nullpunkt.

Billetter til denne konserten inkluderer også konsert med Omar Souleyman kl 21:00

(English text below)

Den Oslo-baserte vokalist, musiker og komponist Torgeir Vassvik oppdaterer animistiske vokal tradisjoner og perkusjons ritualer for det 21. århundre. «… fasetter fulle av skjønnhet …»

Den nordiske lydkunstneren Vassvik tar fram de eldste elementene fra sitt folk, Kyst Samene, og fra deres transe framkallende Joike tradisjon. Torgeir Vassvik har en unik og moderne tilnærming til denne arkaiske praksisen, han kombinerer Joik og ramme tromme med en nyskapende stryketrio i sin gruppe VASSVIK. «…lydmagiker…»

Joik har inspirert den samiske musikeren siden barndommen. Men han vokste også opp med sin fars mandolin musikk. Vassvik har spilt i ulike indie rocke grupper i Norge, noe som har vært hans tilnærming til denne unike musikken som de framfører i dag.

«… svært inspirerende …»

Som Live utøver har Torgeir Vassvik i dag allierte seg med gode kollegaer. Sammen åpner de sine hjerter for mange forskjellige sjangere- Klassisk og ny musikk inkludert. Som en av de mest innovative samiske musikerne i disse dager, klarer han å åpne publikums hjerter for ulike sjangere og skaper et felles opplevelses rom for utøvere og publikum. «… den mest innovative samiske musikeren i dag …»

Kritikerne sier:
«… et nytt navn for de store scenene i verden …»

V A S S V I Kʼs aktivitet er verdensomspennende – og de er nå på vei til DRAMMEN SACRED MUSIC FESTIVAL 2017!

Line-up:
Torgeir Vassvik, vokal, perkusjon, gitar
Hans P Kjorstad, fiolin
Rasmus Kjorstad, fiolin
Audun Strype, lyddesign 

vassvik.com

ENGLISH:
Torgeir Vassvik from the shores of the Arctic Ocean!

Get mesmerized by a contemporary vision of animistic Joik, the vocal art of the Sámi (the indigenous people of Northern Europe). The Nordic soundscape artist Torgeir Vassvik grooves to the archaic trancelike joik of his people,
the Coastal Sami. He takes a unique and contemporary approach by combining Sami joik and frame
drum with an innovative string trio in his group V A S S V I K. «… sound magician …»
Oslo based vocalist, musician and composer Torgeir Vassvik updates animistic vocal tradition and percussion rituals for the 21st century, undertaking cool soundexperiments.

«… facets full of beauty …»
Torgeir Vassvik stems from Gamvik in high north Norway. Joik has inspired the Sami musician since childhood. But he also grew up with the mandolin music of his father.
«… highly inspiring …»
Next step was playing in several Indie Rock groups. As a great live performer, Torgeir Vassvik
today allies with congenial colleagues. Together they open their hearts for different genres – Classical and New Music included.
«… the most innovative Sami musician these days …» Critics say:
«… a new name for the big stages of the world …»
V A S S V I K performs worldwide – and is now heading for Drammen Sacred Music Festival 2017!

 

2017-29-9T17:00Z