Debatt: Morsmål i skolen – ja eller nei?

Den 21.februar markere vi FNs morsmålsdag, og Drammensbiblioteket og Interkultur inviterer til debatt om viktighet av morsmål på skole og barnehage og hvordan vi omtaler og kategoriserer minoritetsgrupper på disse arenaene.

Debatten mellom Tony Burner og Ana Maria Silva har allerede rast i media, og i anledning morsmålsdagen møtes de på bibliotekets hovedscene, med ph.d-kandidat Hein Lindquist som ordstyrer. 

Tony Burner er professor i engelsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, hvor han har jobbet de siste 10 årene. Hans forskningsinteresser er flerspråklighet, mangfold, skoleutvikling og vurdering i skolen. De siste to årene har han sett nærmere på undervisningen i innføringsklasser. 

Ana Maria Silva har i 7 år ledet Drammen minoritetsråd, som er en paraplyorganisasjon for alle innvandrerorganisasjoner i Drammen og jobber for reell likestilling mellom etniske minoriteter og resten av samfunnet. Silva kom til Norge og til Drammen i 1986, med mann og tre barn på 1, 3 og 5 år.

Hein Lindquist er utdannet spesialpedagog ved UiO. I Lindquists hovedfagsoppgave gjennomførte han et studie hvor han sammenliknet barn med norsk som andrespråk med barn som førstespråk i rollepreget lek. Etter endt førskolelærerutdanning arbeidet han i mange år som avdelingsleder og styrer i barnehage. Siden 1999 har han vært tilknyttet høyere utdanning, er i dag tilsatt ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og er ph.d.-kandidat ved deres doktorgradsprogram.

Samarbeid med Drammensbiblioteket 

Sted: Hovedscenen i 2. etasje

 

2018-2-1T11:36Z