Bokprat med Britt Schumann

Bli med på bokprat med Britt Schumann om hennes nye bok «Kvinnenes fred i Colombia» Du kan forvente en lærerik kveld om kvinners rolle i krig og fredsprosesser. Hva slags paralleller kan trekkes mellom Colombia og andre kvinner i ulike deler av verden?

Britt Schumann

Britt Schumann er cand.polit i sosiologi og har master i spansk med vekt på Latinamerikanske studier fra Universitetet i Oslo. Hun har lang internasjonal erfaring fra ulike hjelpeorganisasjoner som Flyktninghjelpen, Norsk folkehjelp, UNHCR og SOS-barnebyer. Schumann har de siste årene vært særlig opptatt av latinamerikanske forhold med vekt på demokratisering og kvinners rettigheter. Ideen til boka om kvinnenes sterke innsats for fred i Colombia oppsto gjennom Latin-Amerika studiene hvor Britt Schumann fokuserte spesielt på fredsprosessen mellom regjeringen og geriljabevegelsen FARC i Colombia. Hun mottok støtte fra NFFO og Fritt Ord til arbeidet med boka. 

Utdrag fra en anmeldelse av Yennie K.Bredin:

Kvinnene vi får møte i denne boken har på ulikt vis bidratt i arbeidet med fredsavtalen eller selv vært ofre for konfliktene i Colombia. Blant andre forteller Victoria Sandino som ledet FARCs kvinnedelegasjon om sine opplevelser under fredsforhandlingene i Havanna. Juanita Millán fra det militære beretter om arbeidet i Kjønnskommisjonen og systematiseringen av kvinners forslag til fredsprosessen. Vi får også høre røster fra landsbygda og ulike etniske grupper. Slik lærer vi å kjenne de forskjellige sidene ved forhandlingsbordet og mangfoldet blant Colombias kvinnelige røster.

Boken er lettlest og full av referanser til de ulike kildene som historien bygger opp om. Dette gir meg som novise innenfor tematikken en rik litteratur å grave videre i. Den personlige tilnærmingen gir fortellingen både autoritet og integritet. Den historiske forankringen bidrar til innsikt om konflikten. Konflikten og fredsforhandlingens mange forskjellige røster nyanserer fremstillingen som er ærlig og preget av respekten som synes å være til stede mellom forhandlingspartene.

Det Utvidede Europa

Formålet med Det Utvidede Europa er å etablere et kunst- og kulturprogram med fokus på ulike uttrykk fra det tidligere Øst-Europa. Med dette prosjektet ønsker vi å skape en arena for kulturell utveksling og utvikling med bakgrunn i Øst-europeisk kultur.