AVLYST: Boklansering: «Nesten norsk»

På grunn av de nye koronatiltakene i Drammen kommune blir denne boklanseringen avlyst. Vi kommer tilbake med ny dato.

De første gruppene med arbeidsinnvandrere kom til Drammensområdet i slutten av 1960-årene. 50 år seinere har 30 prosent av befolkningen i byen innvandrerbakgrunn. Nesten norsk er historien om innvandring og integrering i Drammen.

Boka er en nyvinning i norsk historieskriving. Det er første gang innvandring til en norsk by blir drøftet i en slik bredde i ei hel bok. Boka tar for seg arbeidsliv, språkutvikling, skolevesenet, den lokale integreringspolitikken, religionsutøvelse, sivilsamfunnet med foreningsliv og idrett, og politisk deltaking. Sentralt står spørsmålet om hvordan innvandrerne og lokalbefolkningen har tilpasset seg den nye flerkulturelle hverdagen som har oppstått i kjølvannet av 50 år med innvandring.

James Godbolt er førsteamanuensis i historie ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge (Vestfold). Han er sjøl innvandrer fra USA og kom til Norge i 1971. Han har moderne historie og migrasjonshistorie som sine hovedinteresseområder, og har tidligere skrevet USA i vår tid (1994) og Den norske vietnambevegelsen (2010).

Arrangementet er gratis, men pga smittevernhensyn og sikker smittesporing må publikum melde seg på ved å trykke registrer.
Maks 50 publikummere.
Sted: Hovedscenen i 2.etasje
Husk:
-Bruk antibac når du kommer på biblioteket
-Hold god avstand
-Ikke møt opp hvis du har symptomer på sykdom

Arrangør: Drammen kommune, Interkultur og USN Business School