Arrangørsamling: Mangfold i Kulturlivet

Trondheim

Kulturelt mangfold er et fremtredende trekk ved det norske samfunnet, men dette mangfoldet gjenspeiles i liten grad i kulturlivet.

Hvilke grep kan man ta som arrangør for å skape mer mangfold? Hvorfor er det viktig å jobbe å ha fokus på? Hva hindrer enkelte publikumsgrupper i å delta? Kan kulturelt mangfold være god business? Alle disse spørsmålene (og mer) har Interkultur prøvd å finne svaret på i sin nye håndbok for kulturarrangører: «Mangfold i kulturlivet», som ble utgitt i mars 2019. I håndboken finner du erfaringer fra ulike aktører og prosjekter, gode råd fra erfarne arrangører, og relevante funn fra nasjonale og internasjonale studier. Boken er ingen endelig fasit, men målet er at den vil bli et nyttig verktøy for arrangører, som kan både inspirere og gi håndfaste tips til hvordan de kan bidra til skape mer kulturelt mangfold på, bak og foran scenen.

Med denne håndboken som utgangspunkt, inviterer nå Tempo, Norske Konsertarrangører og Interkultur til en arrangørsamling i Trondheim 28. mai. Her vil du få høre de viktigste lærdommene fra håndboken. Hva fungerer egentlig, og hva fungerer ikke når kulturarrangører skal arbeide med mangfold? Det blir også en panelsamtale om hvordan lokale arrangører arbeider med å gjøre kulturlivet mer mangfoldig. Alle som deltar på samlingen får selvfølgelig et eksemplar av håndboken med seg hjem.

Hvor: Musikkbyen Trondheim
Når: 28. mai klokken 15:00-17:00

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Arrangørsamlingen er støttet av Norsk musikkråd/KOMP: http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp