Ansatte

Ivan Mazuze

Konsulent/Produsent
Tlf: 94 26 03 12
Ivan.Mazuze@drammen.kommune.no

Ivan er produsent for Interkultur og har ansvaret for vårt konsertprogram, med fokus på å bringe en rekke ulike internasjonale kulturuttrykk til Drammensregionen og utvikle spennende konsepter.  

Refka Kovac

Konsulent/Produsent
Tlf: 32046457 / mob: 93807169
refka.kovac@drammen.kommune.no

Refka er ansvarlig for samarbeidet med innvandrerorganisasjonene i regionen. Hun er prosjektleder for prosjektet Det Utvidede Europa har også ansvar for kulturdagene, foredrag og utstillinger.

Simen Korsmo Robertsen

Konsulent/Fagansvarlig
Tlf: 93486001
simen.korsmo.robertsen@drammen.kommune.no

Simen er fagansvarlig for DEMO – et kreativt kollektiv for ungdom og er med i utviklingen av prosjekter rettet mot unge.

Emma M. Moberg

Prosjektleder
Tlf: 92216866
emma.martin.molven.moberg@drammen.kommune.no

Emma er prosjektleder for Interkultur kompetansesenter hvor hun jobber med kompetansebygging og utvikling knyttet til økt mangfold i kulturlivet lokalt, regionalt og nasjonalt. Koordinator for mangfoldsnettverket.

Espen Eriksen Schartum

Konsulent
espen.eriksen.schartum@drammen.kommune.no

Espen jobber med ulike prosjekter knyttet til Interkultur kompetansesenter. Kontaktperson for Effektstudiene.

Wilfred Vuillaume

Virksomhetsleder
Tlf: 924 43 048
Wilfred.Vuillaume@drammen.kommune.no

Wilfred er virksomhetsleder for Arrangement og aktiv fritid og har personalansvar og oppfølging av Interkultur.