Kompetanse

Interkultur KOMPETANSE skal samle, styrke og dele kompetansen på interkulturell innholdsproduksjon og publikumsutvikling i kulturlivet.

Det gjør vi ved å være et faglig samlingspunkt, utvikle forskning på feltet, formidle kunnskap, og bygge opp nettverk, alt i samarbeid med andre kunnskapsaktører. Målgruppen er kulturinstitusjoner, kommuner, og mangfoldsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi jobber for et mangfoldig, relevant og engasjerende kulturliv for alle, og har status som Nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling, og er et regionalt fyrtårn i Buskerud fylkeskommune. Interkultur er en del av virksomhet kultur i Drammen kommune.

I mars 2019 lanserer vi håndboken Mangfold i kulturlivet for kulturarrangører som ønsker å bli bedre på kulturelt mangfold på, bak og foran scenen.


HVA TILBYR VI?

Foredrag og kurs: Vi tilbyr skreddersydde kurs og foredrag innen vårt fagområde, og har deltatt på en rekke seminarer og konferanser i hele Norge. Temaene vi ofte blir bedt om å snakke om er: mangfold og inkludering i kulturlivet, medvirkning, publikumsutvikling, og Globusfestivalen. PS: er du medlem hos Norske konsertarrangører har du muligheten til å få gratis kurs via dem.
Individuell rådgivning: Vi er aldri mer enn en telefon eller e-post unna, og er daglig i kontakt med andre arrangører som trenger råd til programmering, publikumsutvikling eller relasjonsbygging. Dersom vi ikke har et svar, henviser vi til andre i vårt nettverk som har nødvendig kompetanse på det dere lurer på.
Formidling av kompetanse: Vi har et eget nyhetsbrev, facebookside, og ressursbank her på nettsiden der du kan finne relevant informasjon innen flerkulturell formidling. I tillegg arrangerer vi det årlige seminaret Globus Interaktiv, for kulturarrangører fra hele landet.
Nettverk: Vi er koordinator for Mangfoldsnettverket som består av de kulturaktørene i Norge som arbeider mest med mangfold og inkludering. Nettverket har to samlinger i året.

E-post: interkultur@drammen.kommune.no