Kategori: Forskning

Mangfoldig effekt – kompetanseprogram om økt publikumsmangfold i kulturlivet lansert

Skrevet 7. august, 2019

Basert på pilotprosjektet om effekten av Interkulturs arrangement i 2018, er nå 10 kulturinstitusjoner fra hele Norge invitert til å bli med i en arbeidsgruppe som skal analysere hvordan flere kan styrke det flerkulturelle mangfoldet i norsk kulturliv. Med oss som partnere har vi WolfBrown, Kulturrådet og Norsk Publikumsutvikling.

Rapporten Plads i Kulturen er klar

Skrevet 19. november, 2018

Rapporten til Nordisk forum for Interkultur, som samler erfaringer og kunnskap rundt mangfold i kulturlivet, er klar!