Samling med mangfoldsnettverket 2022

interkultur - møte mangfoldsnettverket

Tirsdag 1. november hadde mangfoldsnettverket sitt første møte i 2022 på Melahuset!

Mangfoldsnettverket ble dannet for å forbedre mangfold i kulturlivet. For å jobbe mot dette har vi samlet flere aktører hvor alle har kulturelt mangfold som en av sine hovedoppgaver. Her utveksler vi kompetanse, kunnskap for å styrke fagmiljøet. Vi er også en dialogpartner for andre innenfor kulturfeltet.

Representanter fra Samspill, Oslo Oriental, Nasjonalmuseet, Melahuset, Kulturtanken, Cosmopolite, Rikscenen og Verdensfolk Oslo/KomPro var med for å diskutere mangfold. Samlingen startet med en runde hvor vi oppdaterte hverandre på hva vi har gjort og hva vi ønsker å gjøre videre. Uten å avsløre for mye kan vi meddele at vi jobber trutt med å planlegge mange gode samarbeid for å tilby et mangfoldig kulturtilbud i 2023. 

Samlingen ble avsluttet og det var på tide med et påfyll med inspirasjon. Her kjørte vi på med et musikkinnslag og mat på Vinvin sammen med delegater fra Oslo world. Cosmopolite stilte med gratis billetter til konserten med Bombino og Knut Reiersrud i sammenheng med Oslo World. 

Etter en dag med faglig innspill og masse inspirasjon har vi mye ideer for det kommende året. Følg med i våre kanaler for å få med deg alt som kommer i 2023!