Interkultur forsterkes!

 

Interkultur har den siste tiden fått to nye ansatte som fortrinnsvis skal jobbe med utvikling av kompetansesenteret. Velkommen til Emma M. Moberg og Espen Eriksen Schartum!

Emma er vår nye prosjektleder for Interkultur kompetansesenter. Hun var tidligere virksomhetsleder for Blåkors Steg for Steg Drammen i tillegg til daglig leder og produsent av Juleskurken. Espen er vår nye konsulent og har tidligere jobbet som programrådgiver for Flyktningtjenesten i Drammen.

Sammen skal de jobbe for kompetansebygging og utvikling knyttet til økt mangfold i kulturlivet lokalt, regionalt og nasjonalt.