DEMO OUTREACH

Synergi mellom unge kreative og kulturinstitusjoner

Høsten 2019 startet Interkultur opp DEMO – en satsning på unge talenter mellom 15 og 25 år som vil satse på kreative fag. Dette resulterte i et kollektiv, et faglig og sosialt nettverk av unge kreative med ulik kunst- og kulturfaglig bakgrunn som t.d.d. har jobbet med tverrfaglige kunstprosjekter, får veiledning og støtte til egne prosjekter, samt en håndsrekning inn i bransjen.  

Med DEMO Outreach er fokuset å etablere et økt samarbeid mellom unge kreative og etablerte kulturinstitusjoner. Visjonen er at samarbeid og synergier mellom unge stemmer og etablerte kulturinstitusjoner vil gi et rikere kulturtilbud, en bredere representasjon og styrke byens attraksjon for ungdom og unge voksne. Samtidig gir det de unge kunstnerne relevant arbeidserfaring og en vei inn til et profesjonelt nettverk i kulturbransjen.  

Denne våren skal kollektivet jobbe med Fossekleiva. Fossekleiva kultursenter og Berger museum holder til i gamle «Fossekleven Fabrik», en nedlagt tekstilfabrikk fra 1889, midt mellom Svelvik og Sande. Deres unike kunst- og kulturopplevelser og fokus på det tverrfaglige, passer DEMO og kollektivet godt, og de kan tilby verksted, scenerom og visningsarenaer som unge kunstnere vanligvis ikke får tilgang til. Kan DEMO outreach være en måte å aktualisere kulturhuset for en ung målgruppe, i tillegg til å gi ungdommene i kollektivet et viktig springbrett inn i kulturbransjen? 

Vi gleder oss til å følge prosessen og se resultatet. Vi vil samarbeide med flere kulturinstitusjoner i nærmeste fremtid. Ta kontakt om dette kan være interessant for din kunst- og kulturarena. 

Les mer om prosjektet DEMO her