InterkulturLAB

Norges første kompetanselab for økt representasjon i kulturlivet!

Representasjon og publikumsutvikling har aldri vært viktigere enn i år. 2020 har vært et utfordrende år, spesielt for kulturlivet. Det å kunne omstille seg, tenke nytt og nå ut til nye publikumsgrupper vil være helt avgjørende for kulturaktører framover. Arrangører i kulturlivet må stå sammen for å lytte, lære og gjøre det vi kan for å trekke et mangfoldig publikum tilbake til salene våre!

Konferansene og seminarene om mangfold og flerkultur har vært mange, men likevel etterlyser mange fortsatt endring og mer balanse i kulturlivet.

Derfor inviterer Interkultur alle landets kulturarbeidere til Norges aller første kompetanselaboratorium med tittelen «Fra prat til action – mer mangfold i kulturlivet nå!».

InterkulturLaben er heldigital og vil foregå 13.-14. oktober. Påmeldingen åpner onsdag 23. september! Noe av innholdet vil skje på spesifikke tidspunkt, mens mesteparten av innholdet vil du kunne se på når det passer best for deg. Innholdet vil bestå av inspirerende videoinnlegg, workshop, og mentorsamtaler med noen av Norges fremste eksperter på feltet.

Blant annet kan man ta del i:

  • Umar Ashraf er spesialrådgiver i kommunikasjon for Universitetssykehuset i Oslo, og har blant annet skrevet boken «Hvit PR». På InterkulturLab vil han lære deg mer om hvordan du lykkes med mangfoldskommunikasjon.
  • Hva menes det med mangfold og hvem kan dra nytte av det? Sosialantropolog Michelle A. Tisdel vil dele erfaringer fra arbeidet med det nordiske nettverket for kunstmuseer under prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden (2018-2020).
  • Anders Bettum fra Interkulturelt Museum vil dele konkrete eksempler på vellykket arbeid fra museumsverdenen. 
  • Foreningen INN vil fortelle mer om hvorfor og hvordan de vil arbeide for å fremme flerkulturelt mangfold på tvers av det norske kulturfeltet, og representerer kunstnere og kulturarbeidere med nasjonal og etnisk minoritetsbakgrunn.
  • Mentorsamtaler: Under LABen får 9 institusjoner muligheten til booke en en-til-en konsulenttime med en mentor og få tilbakemelding/ råd på spesifikke utfordringer de har rundt mangfold. Dere må sende informasjon og dokumentasjon på den konkrete utfordringen i forkant. Førstemann til mølla for å sikre seg en av de 9 plassene!

Mer informasjon om InterkulturLab og påmeldingsskjema finner du på interkulturlab.no