Effektstudiene er igang igjen

Vinteren 2019/2020 startet vi i Interkultur opp et prosjekt i samarbeid med Norsk Publikumsutvikling, Kulturrådet og amerikanske WolfBrown der vi inviterte inn 10 norske kulturinstutisjoner og organisasjoner til å gjennomføre publikumsundersøkelser der vi spesifikt ser på mangfold og hvordan man bedre kan forstå hva ulike publikumsgrupper ønsker og trenger for en god kulturopplevelse.

Prosjektene var godt i gang i vår, og de siste deltakerne var i ferd med å gjennomføre sine første undersøkelser da Koronaen stengte ned kulturlivet. Nå er heldigvis alle i gang med (alternativ) drift igjen, etter digitale oppstartsmøter har vi fått satt en ny tidslinje for prosjektet, der vi vil bruke høsten på å gjennomføre de resterende undersøkelsene. Erfaringene og funnene blir samlet i en rapport som blir tilgjengelig vinteren 2020/2021.

De organisasjonene som er ferdige med sine undersøkelser forteller om mange «a-ha-opplevelser», og at det er inspirerende å lære at man med enkle grep kan bli bedre kjent med målgrupper man tidligere ikke har klart å nå. Flere har også blitt konfrontert med at idéer og tanker de har hatt om ulike publikumsgrupper, ikke nødvendigvis stemmer i virkeligheten, og at de nå har kunnskapen til å tenke nytt og gjøre nye grep i for eksempel markedsføring og innhold.

De ti organisasjonene som deltar er:
Stoppested Verden
Ås
Kimen kulturhus
Luftfartsmuseet i Bodø
BIT20
Festspillene i Nord-Norge
Nordic Black Theatre
Kongsberg Jazzfestival
Det norske teateret
TrAP

Du kan lese mer om prosjektet her.