Sluttrapport: Inkluderende kulturliv

Det treårige prosjektet Inkluderende Kulturliv, ledet av det norske Kulturrådet, ble avsluttet i desember 2019. Nå er sluttrapporten klar!

Sluttrapporten har blitt et solid dokument på 200 sider som viser alt arbeid som ble gjort av ulike nettverk og arbeidsgrupper gjennom hele prosjektperioden og deres refleksjoner og lærdommer.

Rapporten kan du lese og laste ned her.