Publikasjonene fra Inkluderende kulturliv

Konferansen Nordic Dialogues markerte slutten av det treårige prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden, som ble ledet av det norske Kulturrådet.

Prosjektet har bestått av ulike prosjektgrupper og nettverk som har både samlet kunnskap og anbefalinger på ulike områder innen kulturfeltet. Dette arbeidet har resultert i en rekke ulike publikasjoner som ble presentert under konferansen.

Interkultur er en del av Nordisk forum for Interkultur (NFI) som både har lagd en liten guide til mangfoldsarbeid og den større rapporten «In Search of True Inclusion and Practice», som er et overblikk over tekster, prosjekter, og politikk om mangfold i kulturlivet i Norden.

I tillegg til NFIs publikuasjoner ble det også lagd et kulturskolemanifest, antologien «Actualise Utopia», og en publikasjon med anbefalinger fra prosjektgruppen Critical Friends.

Alle publikasjonene kan lastes ned her