Velkommen til Nordic Dialogues

Politikere, ledere, kunstnere og kulturarbeidere samles i Oslo for å utveksle erfaringer. Hvordan skal vi realisere potensialet i et mangfoldig Norden?

I dagens polariserte debattklima trenger vi kultur mer enn noensinne. Rasisme, nasjonalisme og utenforskap må bekjempes i fellesskap. Kulturopplevelser skaper dette fellesskapet. Like muligheter for å delta, uavhengig av bakgrunn, er et mål for alle de nordiske landene. Denne konferansen markerer slutten på prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden, som har vært ledet av Kulturrådet, på oppdrag fra Nordisk ministerråd og det norske Kulturdepartementet.

På Nordic Dialogues vil internasjonale foredragsholdere bidra med ny kunnskap og perspektiver utenfra, men mest av alt er dette en møteplass. Vi vil diskutere konkrete verktøy og strategier på veien mot et mer inkluderende kulturliv.

Ta med dine erfaringer, dine spørsmål og ditt engasjement – og bli med i samtalen!

Earlybirdpris før 1. november