Mangfoldig effekt – kompetanseprogram om økt publikumsmangfold i kulturlivet lansert


Basert på pilotprosjektet om effekten av Interkulturs arrangement i 2018, er nå 10 kulturinstitusjoner fra hele Norge invitert til å bli med i en arbeidsgruppe som skal analysere hvordan flere kan styrke det flerkulturelle mangfoldet i norsk kulturliv. Med oss som partnere har vi WolfBrown, Kulturrådet og Norsk Publikumsutvikling. 

Ambisjonen med prosjektet er å bygge kompetanse, innsikt og analyse på hva som fremmer økt mangfold blant publikum i norsk kulturliv nasjonalt. Spørsmål som skal besvares er blant annet; hvordan skape interkulturelle møteplasser som trekker nye publikummere og hvordan måle og forbedre seg i dette arbeidet. Deltagere i prosjektet får studert arrangementer i egen organisasjon og bygget kompetanse sammen med andre.

Effektstudier («impact studies») er avanserte publikumsundersøkelser som måler etterlatt inntrykk/virkning av kunst- og kulturopplevelser, og gir innblikk i publikumserfaringer. I 2018 analyserte Interkultur 8 av sine større arrangement, i samarbeid med WolfBrown, og fikk inn over 800 svar (link til rapport). Som kompetansesenter så vi at flere kan ha nytte av slike studier så våren 2019 kartla og rekrutterte vi 10 institusjoner til å være med på denne banebrytende satsingen.

Høsten 2019 starter «studieprogrammet» opp, og over 1 år inviteres de 10 institusjonene til:

  1. Fellessamlinger og kunnskapsbygging om effektstudier og mangfold.
  2. Webinarer om opplæring i verktøy og metoder for studiene.
  3. Individuell rådgiving og oppfølging for konkret studie av eget arrangement.
  4. Læring og analyse etter gjennomførte studier både kollektivt og individuelt.

Vi er stolt over å ha samlet et skikkelig stjerne-team til programmet. Som partnere har vi WolfBrown, Norsk Publikumsutvikling og Norsk kulturråd. Institusjonene som er med per i dag er: Transnational Arts Production, Nordic Black, BIT20, Kongsberg Jazz Festival, Det norske teatret, Ås, Kimen Kulturhus, Stoppested Verden, Norsk luftfartsmuseum og Festspillene i Nord Norge.

Prosjektet er del av Kulturrådets satsing Kulturøkonomi, som skal “Bidra til at kunst- og kulturuttrykkene når et større marked og et bredere publikum”.

Vi håper mange flere kan lære av studiene og erfaringene fra arbeidsgruppen, og ser frem til dele endelig rapport med dere høsten 2020.