Årsrapport 2018

Interkulturs årsrapport for hele 2018 er nå klar. 2018 var et begivenhetsrikt år med pilotprosjekt på effektstudier, festivaler, konserter og bidrag inn i en rekke ulike prosjekter.