Rapport fra pilot: effektstudier

Interkultur har vært de første i Norge som har testet den nye formen for publikumsundersøkelser, kalt effektstudier. I løpet av 2018 gjorde Interkultur en pilotstudie der de testet ulik metodikk og spørsmål på noen utvalgte arrangementer. Effektstudiene har blitt gjort i samarbeid med det amerikanske firmaet WolfBrown som er blant de fremste ekspertene på å kartlegge «intrinsic impact» i kulturlivet.

Effektstudier er publikumsundersøkelser som måler effekten/virkningen av arrangement og gir innblikk i publikumserfaringer og hva som hemmer/fremmer deltagelse. Vi får vite hvem som deltar, hva de får ut av det, og hvilke grep som funker og ikke funker. Det er spesielt fokus på flerkulturelt publikum i dette prosjektet.

Nå er rapporten fra pilotstudien klar. Den oppsummerer de viktigste funnene fra testundersøkelsene vi i Interkultur har gjort. I 2019 og fremover vil vi videreutvikle effektstudiene og gjøre de i større skala.

Last ned rapporten fra pilotstudien her.