Håndboken er klar!

Etter å ha snakket med mange ulike kulturarrangører rundt om i Norge, ble det klart for oss i Interkultur at det var et behov for å samle det som finnes av erfaringer og kunnskap om flerkulturelt kulturarbeid på ett sted. Dermed ble idéen om å lage en håndbok for kulturarrangører og aktører født.

Målet med håndboken «Mangfold i kulturlivet» er å gi kulturarrangører både inspirasjon og konkrete tips og verktøy, slik at terskelen blir lavere for å satse mer på kulturelt mangfold både på, foran og bak scenen. I boken finner du praktiske eksempler, konkrete råd fra ulike arrangører og relevante funn fra studier og forskning nasjonalt og internasjonalt. I tillegg finner du praktiske oppgaver som hjelper dere å kartlegge styrker og svakheter i egne arrangementer, kartlegge ressurser og sette fokus på mangfold i alle ledd av virksomheten. 

Håndboken er nå klar! Les mer om boken, lanseringsfesten og hvor du kan få tak i ditt eksemplar her.