Panelsamtale om mangfold på by:larm

Vi Interkultur er veldig glade for å delta på Norske konsertarrangørers panelsamtale om mangfold under seminarprogrammet til by:larm.

Paneldebatten har fått tittelen Hvordan skape et mer flerkulturelt mangfold i musikkfeltet.

Panelsamtalen er åpen for alle delegater på by:larm, og foregår torsdag 28. februar kl 14 på Vulkan arena.

Det norske samfunnet består av et stort kulturelt mangfold. Dette gjenspeiles ikke like godt i kulturlivet. Hvordan kan kulturen – og musikkfeltet spesielt, klare å holde seg relevant i et stadig mer mangfoldig samfunn? Dette gjelder ikke bare de som jobber bak scenen og i kulissene, men også de som står på scenen og publikum. Hvordan kan man best jobbe for å nå nye publikumsgrupper og skape flere mangfoldige kulturarrangementer? I denne samtalen skal vi høre fra tre arrangører som jobber bevisst med inkludering og mangfold når det gjelder hva som skjer på, foran og bak scenen.

Panel:
Wilfred Vuillaume – Avdelingsleder fritid og interkultur, Drammen kommune (NO)
Nasra Ali Omar – Tromsø kommune (NO)
Alexandra Archetti Stølen – Festivalsjef, Oslo World (NO)

Moderator:
Hannah Wozene Kvam – Formidler og rådgiver for Kultur og Mangfold i Akershus fylkeskommune (NO)