Rapporten Plads i Kulturen er klar

Nordisk forum for Interkultur har siden 2017 jobbet med rapporten på initiativ fra Kulturrådet og deres prosjekt Inkulderende kulturliv. Nordisk forum for Interkultur er et nettverk som består av Interkultur, Intercult, CKI og TrAP. 

Les mer om arbeidet og last ned rapporten her.