Interkultur vant NPU-prisen for «inkluderer flest»!

Interkultur var nominert til prisen sammen med store nasjonale og regionale aktører som Bergen nasjonale opera, Den norske opera og ballett, Operaen i Østfold, Munchmuseet og Peer Gynt stemnet.

Begrunnelsen fra juryen var som følger:

Interkultur Drammen er både en kulturprodusent og et kompetansesenter. De er nominert i kategoriene «inkluderer flest og «neste praksis» for sitt arbeide med å skape interkulturelle møter i den flerkulturelle Drammensregionen, og for sitt – i norsk sammenheng – pionérarbeide med å måle den sosiale effekten av disse møtene. Som produsent tilbyr IKD både store mønstringer og festivaler, og enkeltstående arrangementer for et mangfuld av publikumsgrupper. Det spesielle med Interkultur er at de arbeider målrettet med å mikse publikum slik at møter mellom mennesker på tvers av kulturer oppstår. De arbeider målrettet med å engasjere og involvere ulike publikumsgrupper og kan som resultat av denne måten å arbeide på, notere en tredobling av besøket de siste tre årene. De bygger inn et element av kulturelt demokrati i sine aktiviteter i den forstand at de involverer sine brukere – og mobiliserer ressurser lokalt. Dette bidrar til å forankre aktivitetene i de ulike miljøene som Interkultur ønsker å engasjere, og legger forholdene til rette for kulturell inkludering. I 2018 har Interkultur tatt i bruk WolfBrowns «Intrinsic Impact Studies» for å kartlegge hvem som deltar, og i hvilken grad det faktisk oppstår interkulturelle møter, og hva det gjør med publikum. Disse effektstudiene ser forbi publikumstall og forsøker å avdekke hvordan publikum påvirkes av kunst- og kulturmøter. De avdekker hvilke følelser som settes i sving og hvilke sosiale effekter opplevelsen har. Interkultur kan på dette grunnlaget dokumentere at kunstmøtene både har stryket publikums forhold til egen kultur, og forståelsen av andre kulturer. Produsenten Interkultur tildeles prisen «inkluderer flest» for sin inkluderende arbeidsmøte, og for sin innsats for å måle effekt av sitt arbeide. På dette området går Interkultur foran og viser vei. 

Vi takker med stor glede for prisen! Dette er en viktig annerkjennelse av vårt arbeid for å være en inkluderende kulturprodusent i en mangfoldig region, og en stor inspirasjon i vårt videre arbeid. Tusen takk til juryen og NPU for prisen!